Sąd Rejonowy w Zgierzu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych: Usługa ochrony fizycznej – patrolowanie obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6, inkaso wartości pieniężnych (ZP- 25/2016).

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • wybrana oferta 15,77 netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone