Sąd Rejonowy w Świdnicy

Postępowanie na podstawie wewnętrznej procedury zgodnej z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pt.: „Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 oraz ochrona doraźna obiektów będących w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Świdnicy zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Inwalidów Wojennych (ochrona mienia)

  • wybrana oferta ze stawką 14,53 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone