Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu

Postępowanie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóweiń publicznych (tekst jednolisty Dz. U. 2017 r., poz. 1579) na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; nr sprawy: nr sprawy: G281-1/2018

  • wybrana oferta ze stawką 12,99 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone