Sąd Okręgowy i Rejonowy w Sieradzu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „usługę ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu w okresie od 16.03.2020r. do 15.03.2021r., nr sprawy ZP-1/2020.“  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone