Sąd Apelacyjny w Katowicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia – nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy Placu Wolności 3“ numer sprawy: ZP—060-2/20 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 16,34 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację 26,23 zł netto/rbh
  • wymóg: kwalifikowani pracownicy ochrony zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone