Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nr sprawy AZ/3840/37/2017

  • zamawiający przeznaczyl na realizację stawkę 14,93 zł netto
  • wybrana oferta ze stawką 13,42 zł netto

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone