Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społecznie pt: Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie nr postępowania: 2/U/RA/2018

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,29 zł netto/rbh
  • najniższa oferta ze stawką 15,10 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone