Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobową ochronę siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  • wybrana oferta ze stawką 10,25 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone