Polska Agencja Prasowa

Stanowisko Polskiego Zawiązku Pracodawców Ochrona (PZPO) w przedmiocie ogłoszenia nr 507841-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Polskiej Agencji Prasowej S.A. w zakresie zamówienia publicznego: Usługa ochrony osób i mienia na terenie siedziby PAP S.A. w Warszawie

Unieważnienie postępowania

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone