Politechnika Łódzka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych: Całodobowa fizyczna ochrona budynku nr B9 przy ul. Wólczańskiej 211/215 w Łodzi (o powierzchni 13 350m2), którego użytkownikami są trzy Wydziały Politechniki Łódzkiej w następującym udziale powierzchniowym: Wydział Elektrotechniki i Elektroniki (W-2) – 29,6%; Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W-7) – 43,2%; Wydział Organizacji i Zarządzania (W-9) – 27,2%.

  • wybrana oferta 12,72 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone