Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) pt.: „Usługę ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy” – numer sprawy: GOZ-2214-11/18.

  • wybrana oferta ze stawką 12,79 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone