Opera Krakowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej” przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie”

  • wybrana oferta ze stawką 17,60 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • wymagani kwalifikowani pracownicy ochrony

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone