Oddział Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy w Sosnowcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO na: Usługę całodobowej ochrony mienia Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu, sygn. postępowania: NZ-240-25/2017 

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,00 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 11,00 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone