Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” znak sprawy 10/WA/PN/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

  • wybrana oferta ze stawką 18,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone