Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie kompleksowej ochrony obiektów Zamawiającego – ZNAK POSTĘPOWANIA:  3/OHP/2017/BAD/AG.

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 27,39 zł brutto/rbh
  • wybrana oferta 19,68 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone