Muzeum Powstania Warszawskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług kompleksowej, całodobowej ochrony osób i mienia na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego”

  • wybrana oferta ze stawką 21,49 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone