Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.“, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze poniżej 750000 euro.

  • wybrana oferta ze stawką 13,98 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone