Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt.: „Ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, zna sprawy: ZP.271/US/1/2018.

  • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 14,32 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 12,03 zł netto/rbh
Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone