Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ochrony mienia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, znak sprawy DZZ-382-5/17.

  • wybrana oferta 11,88 zł netto/rbh
Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone