Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 

  • wybrana oferta ze stawką 14,06 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone