Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie“

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 20,16 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone