Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie“ numer sprawy: ZP/AM/2/2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 16,18 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone