Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” – Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2019.

  • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone