Łukasiewicz Instytut Elektrotechniki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozór i ochrona obiektów sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu“ numer sprawy: ZPI.2610.6.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 14,56 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 20,18 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone