Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego“ numer sprawy: 01/DA/ZP/P/2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 16,29 zł netto/rbh
  • wymóg umowy o pracę 
  • kwalifikowani pracownicy ochrony

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone