Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA (nr postępowania 1 /2017).

  • ​Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 11,69 zł netto/rbh
  • Wybrana oferta 14,67 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone