Łódzki Dom Kultury

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ogłoszenie o przetargu „ Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2020 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w Łódzkim Domu Kultury.” Znak Sprawy: ŁDK.AAT.26.3.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na pdostawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  • wybrana oferta ze stawką 13,29 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację 11,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone