Łódzki Dom Kultury

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2018, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni w Łódzkim Domu Kultury”

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,28 zł netto/rbh
  • wybrana oferta 13,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone