Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34".

  • wybrana oferta 12,88 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone