INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów  i mienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, sprawowana w formie ochrony fizycznej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie sygnałów pochodzących z zainstalowanego systemu alarmowego, nr sprawy: 6/U/2018

  • zamawiający przeznaczył na realizację 14,93 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 14,69 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone