GDDKiA Oddział w Łodzi

Zamówienie publiczne: Ochrona fizyczna ludzi i mienia znajdującego się w obiektach Zamawiającego mieszczących się w Łodzi przy ul. Irysowej 2 w okresie 01.10.2016 – 31.12.2017

  • najniższa oferta 7,83 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone