Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2018)

  • wybrana oferta ze stawką 13,32 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone