Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2017)

  • wybrana oferta 16,38 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone