Fabryka Sztuki w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony fizycznej kompleksu budynków Fabryki Sztuki w Łodzi (DS) przy ulicy Tymienieckiego 3 oraz usługę zabezpieczenia imprez organizowanych przez Fabrykę Sztuki w Łodzi“ – FS/ZP/01/2020  na podstawie art. 138o 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 16,06 zl netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację 17,56 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone