Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015r.poz.2164, z późn. Zm) na usługę w zakresie obsługi recepcji z usługami ochrony osób i mienia w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu o wartości zamówienia ponad 30.000 euro.

  • wybrana oferta ze stawką 13,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone