Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 roku wraz z dzierżawą parkingu".

  • wybrana oferta 13,00 netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone