Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie – kolejny przetarg

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a w okresie 24 miesięcy wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej (nr sprawy: NZ/P/5/2017).

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,61 zł netto/rbh
  • wybrana najniższa oferta 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone