Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenia usługi ochrony i mienia Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi"

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone