Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie AWFiS Gdańsk“ numer zamówienia: BZP.260.5.2020.US na podstawie art. 138o na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone