Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Zamówienie publiczne: Dozór i ochrona mienia budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 10,80 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 10,50 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 10,72 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone