Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – część I

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Usługi dozoru i ochrony obiektów oraz mienia Akademii sztuk Pięknych im. Jana MAtejki w Krakowie, nr sprawy DAG-3942-13/2017 – Część I.

  • wybrana oferta 12,30 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone