Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro pn. Ochrona Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni ZPS/5/2017

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,91 zł brutto/rbh
  • najniższa oferta 15,03 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone