Krzysztof Bereza

Dyrektor Grupy Produktowej Technical Securites w Grupie Kapitałowej Impel. Posiada ponad 20 doświadczenie w branży systemów zabezpieczeń, doświadczenie zdobył pełniąc kluczowe funkcje firmach produkujących i dystrybuujących elektroniczne systemy zabezpieczeń, jednocześnie będąc czynnym Projektantem Elektronicznych Systemów Sygnalizacji Zagrożeń Osób i Mienia w klasach SA-1 do SA-4. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Projektował i wdrażał kompleksowe systemu ochrony w wielu obiektach komercyjnych a także w obiektach infrastruktury krytycznej. Obecnie kieruje Zespołem Inżynierów Projektantów, które zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem kompleksowych koncepcji ochrony obiektów i optymalizacji procesów logistycznych wykorzystujących najnowocześniejsze dostępne technologie.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone