Karolina Praszek-Gołębiewska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem, właściciel Kancelarii Bezpieczeństwa, pod którego nadzorem realizowane są projekty. Wykładowca na SGGW na kierunku studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych. Jest również certyfikowanym audytorem w zakresie dwóch systemów zarządzania tj. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Współpracowała z klientami z branży deweloperskiej, marketingowej, medycznej, motoryzacyjnej, a także rekrutacyjnej realizując wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych, a od maja 2018 roku RODO. Posiada duże doświadczenie przy przygotowywaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych oraz wdrożeniowych.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone