Jarosław Jaźwiński

mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej – dyplom magister inżynier. Absolwent studiów podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej dyplom na kierunku „Bezpieczeństwo Lokalne i Zarządzanie Kryzysowe”.

Specjalista i praktyk w dziedzinie zabezpieczeń technicznych i antyterrorystycznych. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony  i  Polskiego Związku Pracodawców Ochrona o specjalizacji systemy zabezpieczeń antyterrorystycznych  przed atakiem pojazdem mechanicznym użytym jako narzędziem zamachu. 

Prelegent na konferencjach i kongresach naukowych z zakresu systemów zabezpieczeń.  CEO w firmie DFE Security Sp. z o.o. działającej na rynku polskim od ponad 20 lat w zakresie sprzedaży i serwisu zabezpieczeń technicznych.

Współautor publikacji  książki : Zabezpieczenia Techniczne w Bezpieczeństwie Antyterrorystycznym Budynków Użyteczności Publicznej” J. Stelmach, P. Szczuka, M. Kożuszek, (red.), Wrocław 2021

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone