Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przegłosowana.

23 października Sejm przegłosował zmiany w umowach-zlecenia. Posłowie zdecydowali, że obowiązek odprowadzania składek do ZUS będzie od 1 stycznia 2016 dotyczył wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych wejdzie w życie już od stycznia 2015.

Ponadto uwzględniono wniosek mędzy innymi naszej organizacji, aby w przypadku potrzeby renegocjacji wynagrodzenia z umowy o zamówienia publiczne, zawartej przed 1 stycznia 2016 możliwość taka istniała do 1 marca 2016. Brak porozumienia z zamawiającym do tej daty, będzie uprawniał wykonawcę do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W głosowaniu przepadł wniosek złożony przez Tadeusza Tomaszewskiego z SLD dotyczący wcześniejszego wejścia w życie przepisów ws. ozusowania umów zleceń. Poseł Sojuszu chciał, by nastąpiło to od 1 lipca 2015.

Za rządową nowelizacją głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. (Za rp.pl/pap; wiadomości.onet.pl/pap) Czytaj więcej: https://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706231,1151455-Umowy-zlecenia-beda-ozusowane-od-1-stycznia-2016-r-.htmlhttps://wiadomosci.onet.pl/kraj/umowy-zlecenia-ozusowane-od-1-stycznia-2016-r-poczatek-konca-smieciowek/4fq06.

 

 

 

 

 

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone