6th Business Security Conference

20 i 21 listopada 2014 w Warszawie odbyła się 6 edycja Business Security Conference zorganizowana przez SASMA Europe i objęta patronatem honorowym Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

W konferencji wzięli udział szefowie działów bezpieczeństwa największych światowych koncernów, przedstawiciele instytucji rządowych i firm ochrony oraz reprezentanci PZPO. Motywem przewodnim spotkania była zmiana perspektywy postrzegania zagadnień związanych z bezpieczeństwem biznesu.

Wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Marek Janke zaprezentował informacje o rynku ochrony w Polsce, przedstawiając zmiany w otoczeniu makroekonomicznym i odnosząc je do stawek wynagrodzenia pracowników ochrony oraz proponując wprowadzenie pojęcia ‘godziwego wynagrodzenia’. W świetle tych rozważań, Marek Janke omówił kwestie nadużyć/strat w biznesie i wydatków ponoszonych na ich minimalizację, ukazując uczestnikom, jak stosunkowo niewielkie zwiększenia nakładów na ochronę może korzystnie wpłynąć na zapobieganie stratom. Zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją.

O silnych i słabych stronach rynku ochrony w Polsce mówił także, w drugim dniu konferencji, Krzysztof Moszyński, przedstawiciel firmy Konsalnet. Autor scharakteryzował rynek, szeroko omówił koszty a także przedstawił trendy rynkowe i wizerunek firm ochrony XXI wieku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją.

O roli firm ochrony w zapewnianiu bezpieczeństwa mówili: Marian Ślimak z Polskich Kolei Państwowych SA (prezentacja) i Sebastian Michalkiewicz z Polskich Portów Lotniczych (prezentacja).

Ponadto, dwóch prelegentów prezentowało szczegółowo, bardzo aktualne i istotne dla branży bezpieczeństwa zagadnienia dotyczące zamówień publicznych. Pan Jerzy Wysocki z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych omawiał pozacenowe kryteria oceny ofert w usługach ochrony (prezentacja). Natomiast Marek Kowalski, Ekspert Konfederacji Lewiatan omawiał zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych i ich wpływ na branżę security.

Jedno z pierwszych, bardzo interesujących wystąpień, miał pan Don Randall, obecnie Chief Information Security Officer Banku Anglii, wcześniej: szef bezpieczeństwa JP Morgan (jeden z największych holdingów finansowych na świecie) na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Azję i Pacyfik. Opowiadając o bezpieczeństwie fizycznym, technicznym i cybernetycznym z perspektywy swoich doświadczeń, prelegent podkreślał istotę współpracy publiczno–prywatnej w zakresie bezpieczeństwa, prezentując dwa projekty: Project Griffin (międzynarodowy) oraz CSSC (Cross-sector Safety and Security Communications – Wielka Brytania). Tutaj link do prezentacji.
Project Griffin – inicjatywa policji brytyjskiej stworzona w celu ochrony miast i społeczności przed zagrożeniem terroryzmem, obecnie funkcjonująca także m.in. w Australii, Kanadzie, Singapurze i Indiach oraz Stanach Zjednoczonych. Łączy i koordynuje zasoby policji, służb ratowniczych, władz lokalnych, biznesu i prywatnego sektora bezpieczeństwa. Strona internetowa poświęcona w całości temu projektowi: https://www.projectgriffin.org.uk/
CSSC (Cross-sector Safety and Security Communications) – węzeł partnerskiej komunikacji pomiędzy organami ścigania, lokalnymi i krajowymi agendami rządowymi i przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. Działając w ramach statusu organizacji charytatywnej, CSSC ma na celu pomóc firmom pozostać bezpiecznymi poprzez dostarczanie informacji, pomagających rozwijać zdolność dostosowywania się do zaskakujących sytuacji i przygotowywać plany awaryjne. Uzyskuje się to poprzez dostarczanie dokładnych, aktualnych i wiarygodnych wiadomości oraz informacji na bieżąco, w czasie poważnych wypadków, determinujących daleko idące konsekwencje. Strona internetowa poświęcona w całości temu projektowi: https://www.vocal.co.uk/cssc/

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja pana Wernera Cooremana z DHL Express na temat zarządzania bezpieczeństwem w XXI wieku. Tutaj link. Zarządzania bezpieczeństwem dotyczyły również prezentacje panów Marca Thienponta z Robrechts&Thienpont (tutaj link) i Bernarda Galea z FM Logistic (tutaj link).

Ciekawą kwestię bezpieczeństwa Internetu poruszył pan Peter Davies z Child Exploitation and Online Protection Centre (tutaj link).

Dodatkowo, uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym kursie wykrywania i zwalczania oszustw finansowych, prowadzonym przez Nigela Iyera. Podczas tej specjalnej, praktycznej sesji dla SASMA Europe, prowadzący uczył, jak odkrywać oszustwa i korupcję jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek podejrzenia. Wykorzystując studia przypadku, prawdziwe transakcje, dokumenty i scenariusze uczestnicy dowiedzieli się jak odnajdywać sygnały ostrzegawcze przed korupcją i oszustwami przy pomocy analizy, interpretacji i siły dedukcji. Kurs zakończył się przyznaniem certyfikatu ukończenia kursu „The Fraud Detective” o wartości 2 punktów CPE, sygnowany przez firmy SASMA/SEPTIA (link do prezentacji z kursu).

Ponadto, pod koniec konferencji odbyła się premiera książki, publikacji SASMA, noszącej tytuł „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku” z prezentacją jej współautorów i możliwością zadania im pytań. Wśród nich znaleźli się: Sebastian Błażkiewicz, Marcin Marczewski, Janusz Syrówka i Paweł Wrzesień oraz Tadeusz Zygmunt. Wszyscy uczestnicy w powitalnym pakiecie otrzymali od organizatora egzemplarz w prezencie. Zapraszamy tutaj, w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi zakupu.

Wieczorem, po części oficjalnej pierwszego dnia, wszyscy zostali zaproszeni na kolację, by korzystając z gościnności restauracji Kamanda Lwowska, zlokalizowanej na starym mieście, móc się zrelaksować oraz cieszyć smakami kuchni staropolskiej i możliwościami nawiązania kontaktów biznesowych.

W ramach atrakcji, dzięki sponsorowi SKODA – Bohemia Motors, uczestnicy mieli szanse wygrać weekend z dowolnie wybranym modelem samochodu SKODA. 

Business Security Conference z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy, ciesząc się dużym zainteresowaniem oraz zwiększając świadomość użyteczności bezpieczeństwa biznesu i zagadnień z nim związanych.

Składamy podziękowania prelegentom, gościom, partycypantom za udział i wkład merytoryczny oraz organizatorom, firmie SASMA Europe i Impel Security Polska a także pozostałym partnerom i sponsorom.

Tutaj dostępna jest pełna fotorelacja i ostatnia wersja agendy.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone