„Żółte kartki” od NSZZ „Solidarność” za rażąco niskie płace

Ponad 30 instytucji z całej Polski – w tym szpital, urzędy i sądy – otrzymało od NSZZ "Solidarność" i promującej społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw Fundacji CentrumCSR.PL "żółte kartki". Akcja ma piętnować rażąco niskie płace pracowników firm wygrywających przetargi.

W ocenie Sylwii Szczepańskiej, ekspertki NSZZ "Solidarność", powodem "rażących rozstrzygnięć przetargów" były m.in. przepisy, zgodnie z którymi najważniejszym kryterium była cena. – Plus przyzwolenie na to, że instytucje publiczne, za publiczne pieniądze, płacą tak niskie stawki – dodała. Według niej, zastrzeżenia można mieć w tym przypadku także do instytucji kontrolnych, np. Państwowej Inspekcji Pracy, a także do ZUS.

Za: www.polsatnews.pl/PAP, 5 stycznia 2017, mta, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone