Zamówienia z szyfrem

Zmiany w Prawie zamówień publicznych dostosowały polskie przepisy do unijnych wymagań zgodnych z tzw. polityką paperless. Od 18 kwietnia wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu, będą musieli przesłać zamawiającemu jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) drogą elektroniczną. Zastępuje on wiele innych dokumentów, składanych przez firmy podczas procedury przetargowej — to ułatwia sprawę. Ale jest też sprawa kłopotliwa.

Ryzykowny e-mail

— Choć pojawiający się w dyrektywach 2014/24/UE i 2014/25/UE zapis o elektronizacji wygląda niepozornie, to wprowadza, moim zdaniem, największą rewolucję w zamówieniach publicznych od 2004 r., kiedy Ustawa o zamówieniach publicznych została uchwalona. A zaniedbania w tej sprawie mogą mieć katastrofalne skutki dla podmiotów zamawiających i dla wykonawców — komentuje Anna Serpina-Forkasiewicz, prawnik i prezes spółki Portal PZP.

Problem polega na tym, jak tłumaczy, że dostosowanie się do przepisów (art. 10a znowelizowanego w 2016 r. Prawa zamówień publicznych — PZP) będzie wymagało przygotowania odpowiedniej infrastruktury IT.

Za: www.pb.pl Aleksandra Rogala więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone