Zamówienia publiczne tylko dla firm zatrudniających na etat

Koniec z tolerowaniem umów cywilnoprawnych przy zamówieniach udzielanych przez administrację centralną. Standardem w organizowanych przez nią przetargach mają stać się klauzule społeczne. Tak wynika z przyjętych 27 lipca przez rząd zaleceń.

Dziś, dziewięć miesięcy po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przepisy pozostają głównie na papierze. Symbolem tego stał się przetarg na przesyłki pocztowe dla Państwowej Inspekcji Pracy. Instytucja mająca dbać o prawa pracownicze nie postawiła w nim wymagań dotyczących zatrudniania na etat.

Czy rządowe zalecenia będą realizowane? Minister w kancelarii premiera Jacek Cichocki zapewnił, że urzędy będą monitorowane pod tym kątem. W 2016 r. minister finansów ma zlecić audyt wewnętrzny. Nie chodzi przy tym wyłącznie o sztywny wymóg zatrudniania na etat. Równie skutecznym sposobem mogą być pozacenowe kryteria oceny ofert, w ramach których firmy gwarantujące zatrudnianie na etat przy realizacji zamówienia będą otrzymywać dodatkowe punkty.

Za gazetaprawna.pl, Sławomir Wikariak, 29.07.2015, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone